En vacker trädgård börjar med frisk jord. Att gödsla dina bårder och trädgård säkerställer en friskare trädgård under alla årstider och stimulerar allt som växer och blommar.

Gödsla trädgården? Följ vår 3-stegsplan
Börja med att rensa din trädgård och bårder. Lossa jorden med en kratta eller treudd så att jorden blir lite luftigare. Vi använder tre steg i vår trädgårdsskötsel: aktivera, förbättra och gödsla. Vi föredrar att använda naturliga och organiska gödningsmedel.

Aktivera – Förbättra – Gödsla
Biovin och Terra FertielSteg 1: Aktivera
Bäst resultat får du när du börjar med jordaktivatorer. Jordaktivatorer är grunden för utvecklingen av en rik och frisk jord och de ger nytt liv till jorden.

Terra Fertiel är ett biologiskt jordförbättringsmedel som stimulerar funktionen och tillväxten av viktiga jordbakterier, säkerställer god växthälsa och tillväxt samt förhindrar en hög nitrathalt i växter och jord. Dessutom är Terra Fertiel garanterat fri från ogräs.

Steg 2: Förbättra
Biovin är ett jordförbättringsmedel. Den inokulerar och stimulerar marklivet och förbättrar därmed markens luft- och vattenhantering.

Den innehåller ett stort antal mikroorganismer i form av svampar och bakterier. Biovin innehåller även tång, kalk och lermineraler och berikar omedelbart en mager jord med ett mångsidigt jordliv.

Steg 3: Gödsla
Det sista steget är gödning. Till detta kan du använda kompost, låt naturen göra sitt jobb! Behöver din bård, gräsmatta, häck eller träd extra uppmärksamhet, eller presterar de inte så bra som du förväntat dig? Kontakta oss gärna, vi ger dig gärna råd om rätt gödsling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *